Logotyp

Tre skäl till varför du ska satsa på GoGenius för ett ledningsstyrt och normmedvetet förändringsarbete

GoGenius flexibla processmodell är utarbetad utifrån många års arbete med kunder och våra egna forsknings- och utvecklingsprojekt.

 1. Ledningsstyrning
  Utifrån vår egen forskning och erfarenheten från alla de kunder som vi samarbetat med under åren kan vi bara dra en slutsats; utan ledning och styrning av ett strategiskt viktigt förändringsarbete så är sannolikheten stor att ledningen inte når målet med sitt förändringsarbete.
   
 2. Företagskulturen
  Under alltför lång tid har de flesta organisationer förbisett kulturens betydelse för att driva ett företag eller en offentlig verksamhet. Genom att sätta fokus på företagskulturen, det vill säga människorna i verksamheten, och synliggöra vilka normer som styr chefer och medarbetares beteenden öppnas möjligheter till förändring. Alla normer som inte bidrar till att nå verksamhetsmålen behöver ifrågasättas, tas bort, utvecklas eller förändras – vi kallar det att normstäda.

 3. Synliggöra normer
  Sist men inte minst – i alla företag och organisationer finns normer för karriär och ledarskap som sällan synliggörs och kritiskt granskas. Detta trots att män är överrepresenterade i chefsbefattningar, på hela arbetsmarknaden. Genom att synliggöra normen och framförallt vidga den kan fler bli aktuella på chefspositioner så att chefer rekryteras utifrån kompetens och inte utifrån kön – en förutsättning för en professionell kompetensförsörjning.