Logotyp

Näringslivets Ledarskapsakademi

GoGenius tjänster erbjuds genom Näringslivets Ledarskapsakademi, ett av Sveriges mest väletablerade konsultföretag inom området genusmedvetet ledarskap och affärsutveckling. Ledarskapsakademin är en nätverksorganisation bestående av seniora och erfarna konsulter med lång näringslivserfarenhet och gedigna kunskaper inom organisation, ledarskap, jämställdhet och genus.

Ledarskapsakademin är en värdestyrd organisation med humanistisk människosyn och har sedan starten 1995 letts av VD Christina Franzén. Vi arbetar med ledningsstyrt förändringsarbete, strategisk rådgivning, organisationsutveckling och företagsanpassade ledarutvecklingsprogram med fokus på långsiktigt hållbar utveckling. Allt med ett integrerat genus- och mångfaldsperspektiv och med affärsnyttan i centrum. Vi ser alltid kunden som en samarbetspartner där vi delar ansvar för det utvecklings- eller förändringsarbete vi gemensamt tar beslut om ska genomföras.

Hand i hand

Ledarskapsutveckling skall gå hand i hand med andra utvecklingsaktiviteter i organisationen. Vi erbjuder därför utvecklingsprogram som involverar alla nivåer; från högsta ledningen, chefer och medarbetare, inklusive HR och kommunikation. För de organisationer som behöver kunskapspåfyllning erbjuder vi också kortare utbildningsprogram, coachning, inspirationsföreläsningar och workshops. Under hösten 2016 lanserar vi även ett helt nytt ledarutvecklingsprogram; Gogenius- Excellent Leadership by Inclusion. Ett öppet program som vänder sig till ledare och chefer inom både näringslivet och offentliga sektorn. Programmet tar avstamp i den senaste forskningen om organisation och ledarskap.

Våra konsulter har även lång erfarenhet av projekt- och processledning i kunskapsbaserade normkritiska utvecklings- och förändringsprojekt, ofta med fokus på innovation och företagskultur.

Näringslivets Ledarskapsakademi har även initierat och genomfört flera egna utvecklings- och forskningsprojekt inom områden som är relevanta utifrån vår verksamhet.