Logotyp

”Innovativt ledarskap och jämställdhet hör ihop”

Marita Svensson

Grundare av GoGenius, VD By Inclusion

Marita Svensson är expert inom området genusmedvetet ledarskap och innovation och har en lång erfarenhet från olika ledande roller inom näringslivet. Detta kombinerat med kunskap kring innovation och regionala utvecklingsfrågor gör att hon idag har en djup förståelse för utmaningarna hon möter som GoGenius konsult. Hon har ett stort engagemang och driv och har under många år arbetat både som VD, styrelseordförande och styrelseledamot i ett flertal bolag och organisationer inom skilda branscher. Marita har idag sin bas i Lund.

Marita har under senare år varit ansvarig för flera tillväxtprojekt, bl a som projektledare för de omtalade forsknings- och utvecklingsprojekten kring innovativt ledarskap inom klustret Fiber Optic Valley. Forskningsresultaten har väckt stort intresse både nationellt och internationellt genom att påvisa vinsterna med ett ledningsstyrt förändringsarbete där genus- och mångfaldsperspektivet integreras i affärsutvecklingen. Kunskapen har i samverkan med Näringslivets Ledarskapsakademi utvecklats vidare till tjänsteinnovationen GoGenius.

I böckerna Mellanchefen – en maktpotential och Genusmedvetet ledarskap kan du ta del av hennes kunskap.

Marita Svensson