Logotyp

” Modernt ledarskap är det samma som ett normmedvetet ledarskap ”

Christina Franzén

Grundare av GoGenius

Christina Franzén är VD i Näringslivets Ledarskapsakademi och en välkänd profil i ledarskapssammanhang. Hon anlitas ofta som seniorkonsult utifrån sin expertroll inom strategiskt jämställdhetsarbete och affärsutveckling.

2009 utsågs hon till Årets ledarutvecklare på Kompetensgalan. Christina är naturvetare men har även utbildning i beteendevetenskap, bland annat från Gestaltakademin. Kunskaperna inom genusteori är gedigna och Christina har mångårig erfarenhet som utbildare och processledare inom de mest skilda branscher inom näringslivet och i statliga och offentliga verksamheter. Den långa karriären började med det prestigefyllda uppdraget som sekreterare i den statliga utredningen Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap (SOU 1994:3). Sedan dess har hon med både klokskap och stor sakkunskap utbildat och stöttat ett stort antal chefer på deras resa till genusmedvetna ledare. Christina anlitas ofta som sakkunnig i olika expertpaneler och som rådgivare till ledningen i olika myndigheter och statliga verk.

Vill du ta del av Christinas erfarenheter på området rekommenderas att du läser böckerna Jämställdhet, människovärde och mänskliga rättigheter och Det lönar sig - genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri.

 

 

 

Christina Franzén