Logotyp

Vår filosofi

Christina Franzén, Marita Svensson och Pär Lärkeryd har tillsammans utvecklat den flexibla processmodellen GoGenius som bidrar till att skapa lönsamma organisationer. Visionen är ett arbetsliv på lika villkor. Bakom arbetet ligger många års erfarenhet av att strategiskt och operativt integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i affärs- och verksamhetsutveckling inom både näringslivet och den offentliga sektorn.

Grundare

Grundarna av GoGenius; Pär Lärkeryd, Christina Franzén och Marita Svensson

Utvecklingen av GoGenius utgår ifrån vår ambition att medverka till ett människovärdigt och lönsamt näringsliv. Tack vare gedigen forskning, som vi delvis har utvecklat och drivit själva, vet vi att organisationer där alla kan bidra på lika villkor är starkare, uthålligare och mer effektiva.

Näringslivets Ledarskapsakademi erbjuder processmodellen GoGenius. Organisationen består av seniora, drivna konsulter som dagligen arbetar för löftet till våra kunder: affärsutveckling och människovärde. Genom åren har vi guidat, stöttat och utbildat både mindre och större organisationer på vägen mot en människovärdig lönsamhet. Vi har på nära håll sett alla de vinster som ett sådant affärsperspektiv medför för medarbetarnas och verksamhetens utveckling. För kunder inom offentliga verksamheter har arbetet med GoGenius bidragit till nytta för medborgarna, som exempelvis förbättrad kommunalservice samt en mer jämlik och jämställd landstingsvård.

För att vi och våra kunder ska lyckas behövs mod och kunskap. Därtill krävs både vilja och en lust att ge sig ut på den resa som all förändring i slutändan innebär. Vi kallar det vandringslust. För oss är dessa tre egenskaper en del av vår värdegrund.