Logotyp

GoGenius för företagsledning

För att det strategiska förändringsarbetet ska få genomslag är ledningens ägarskap av frågan helt avgörande. Därför är ledning och styrning alltid utgångspunkten när vi påbörjar samarbetet med en ny kund.

I ledningens arbete ingår att arbeta fram allt från vision och mål till strategier samt affärsplan. Det vill säga vad som styr en verksamhet. Lika viktigt är att arbeta med det som driver en verksamhet. Här kommer GoGenius in i bilden. Vårt arbete utgår ifrån kulturen, det vill säga de värderingar och normer som styr människors handlande. Jämställdhet och mångfald ingår som en självklar del i en inkluderande företagskultur.

Ledningen tar ut riktningen

Vårt arbete med ledningen sker  inledningsvis i workshopform. Där ingår att formulera ett statement om varför arbetet är viktigt för affärsverksamheten utifrån ett strategiskt förändringsarbete. Nästa uppgift för ledningen är att ta fram en kommunikationsstrategi som både tydliggör riktningen och är vägledande i förändringsarbetet. De budskap som ledningen vill kommunicera till organisationens chefer och medarbetare läggs in i det digitala verktyget GoHub.

Strategi, delegering och uppföljning

Ledningen tar även fram en strategi för vilken roll de själva har i det kommande förändringsarbetet samt fattar beslut om hur  det operativa arbetet ska genomföras och följas upp. Slutligen delegeras det operativa förändringsarbetet till cheferna ute i verksamheten.
Läs mer om chefsmodulen.

Ledningen har ett kontinuerligt underlag för att följa upp processen genom det digitala aktiveringsverktyget GoHub.