Logotyp

Några kunder som framtidssäkrat

Våra kunder och samarbetspartners har alla på olika sätt bidragit till utvecklingen av GoGenius. Kunderna finns brett representerade både inom näringslivet, staten, akademin och den offentliga sektorn.

Forskningsinstitut

 • Acreo Swedish ICT

Universitet / Högskolor

 • Högskolan i Gävle
 • Lunds Universitet
 • Mittuniversitetet
 • SLU

Utbildning / Ideella organisationer

 • Fotografiska museet
 • Kulturförvaltningen
 • Medeltidsmuseet
 • Nationalstadsparken
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Stadsmuseet

Landsting

 • Stockholms Läns landsting
 • Östersunds Landsting

Fackförbund

 • Ledarna
 • ST

Innovationsmiljöer / kluster / inkubatorer

 • Fiber Optic Valley
 • FindIT
 • FPX
 • Paper Province
 • Skogstekniska klustret
 • Stål & Verkstad
 • Movexum inkubator
 • IUC-Kalmar län

Process- och verkstadsindustri

 • Indexator
 • Ericsson 
 • Iggesund Paperboard
 • Protab
 • SAAB
 • Setra
 • Trätrappor

Kommuner och regioner

 • Region Gävleborg
 • Region Blekinge
 • SKL
 • Hudiksvalls kommun
 • Norsjö kommun

Bank och finans

 • Danske Bank
 • Hälsinglands Sparbank

Tjänsteproducerande företag

 • Accenture
 • Mittmedia
 • Norra Skogsägarna
 • Person Invest
 • Sverige Bygger

Stat och myndighet

 • VINNOVA
 • Tillväxtverket
 • KRUS
 • Trafikverket
 • Fortifikationsverket
 • Försvarsmakten
 • Kronofogdemyndigheten
 • Kustbevakningen
 • Luftfartsverket
 • Länsstyrelsen Norrbotten
 • Länsstyrelsen Östergötland
 • Näringsdepartementet
 • Landsbygdsdepartementet
 • Rikspolisstyrelsen
 • Polismyndigheterna i Skåne, Jönköping och Örebro
 • Riksantikvarieämbetet
 • Sjöfartsverket
 • Statens Jordbruksverk
 • Riksarkivet