Logotyp

Från insikt till praktisk handling

Lönsammare affärer

Många företag är fullt medvetna om att de behöver en innovativ affärsstrategi för att bli konkurrenskraftiga och mer lönsamma. Fler och fler inser också att affärsstrategiska frågor är nära förknippade med företagskulturen men saknar verktygen för att få allt att hänga ihop. Vår processmodell integrerar genus- och mångfaldsperspektivet i förändringsarbetet på ett unikt sätt. Affärsnyttan är uppenbar!

GoGenius är ett innovativt arbetssätt för verksamhets- och affärsutveckling som bygger på forskning om genus, organisationer och ledarskap. Till vår hjälp har vi en rad väl beprövade modeller och effektiva verktyg, de flesta utvecklade i våra egna forsknings- och utvecklingsprojekt. Vår erfarenhet från både forskning och praktik är att ett målmedvetet jämställdhetsarbete även driver andra mångfaldsfrågor framåt.

I den övergripande processmodellen GoGenius ingår GoHub – ett digitalt verktyg som effektivt involverar och engagerar både chefer och medarbetare i aktiveringen av strategin. 

Ett flexibelt arbetssätt med olika moduler

Moduler

Ledningen styr

Processmodellen GoGenius innehåller ett antal målgruppsanpassade moduler som involverar alla – från ledning och chefer till medarbetare, HR och kommunikation. Välj en eller flera moduler beroende på vilka behov just din verksamhet har. Modellen är flexibel. Oavsett modulval utgår vårt arbete alltid från ledningen eftersom styrningen och ledningen av förändringsarbetet är avgörande för slutresultatet.