Logotyp

Processmodell för affärsutveckling

Är din organisation rustad för framtidens utmaningar?

Spelreglerna är glasklara. I dagens och morgondagens globala konkurrens är förmågan att koppla ihop organisationers verksamhetsutveckling med förmågan att kompetensförsörja verksamheten helt avgörande. Ett effektivt sätt att rusta sin organisation för framtida utmaningar är att säkerställa ett genus- och mångfaldsperspektiv i sin verksamhetsutveckling.

Vill du bli en attraktiv arbetsgivare, förstå dina kunder bättre och öka verksamhetens innovations- och konkurrenskraft? Då kan den flexibla processmodellen GoGenius ge dig verktygen du behöver.

Låt oss berätta hur det går till!

Christina Franzén, Marita Svensson, Pär Lärkeryd

Grundare av GoGenius

Grundare av GoGenius
Läs mer om GoGenius

CASE: Danske Bank - Affärsutveckling genom inkluderande kultur

 


I kölvattnet av #metoo har medvetna och framåtblickande företag förstått att inkludering, jämställdhet och mångfald påverkar företags affärsverksamhet. Detta har bidragit till att frågorna lyfts in på företagsledningens strategiska agenda då insikten om att ett företagets förmåga att koppla ihop dess affärsutveckling med dess kompetensförsörjning är helt avgörande för att möta en global konkurrens. Så långt allt väl, men för att lyckas behövs mer än bara insikter.

Det som krävs är ett ledningsstyrt arbete för en inkluderande kultur där ALLA som arbetar i verksamheten deltar, var och en utifrån egen roll och eget ansvar. Den absolut viktigaste framgångsfaktorn är att ledningen tar ägarskap.


För mer information se www.hubbster.com och www.gogenius.se


 

 

 

Läs mer

”Jämställdhetsarbete ÄR innovation”

Marita Svensson

Grundare av GoGenius, VD By Inclusion

Marita Svensson

"Tre skäl till varför du ska satsa på ett ledningsstyrt och normmedvetet förändringsarbete"

Christina Franzén

Grundare av GoGenius, VD Näringslivets Ledarskapakademi

Christina Franzen

”Företagskulturen är växtnäring för allt strategiskt förändringsarbete"

Pär Lärkeryd

Grundare av GoGenius, VD Norra Skogsägarna

Pär Lärkeryd